AHLING CONSULTING'S OCH SANDÖDATA'S NYHETSSIDA


VÄLKOMMEN TILL AHLING CONSULTING'S OCH SANDÖDATA'S NYHETSSIDA.

Här kommer vi att informera om händelser i och runt företaget, som vi vill dela med oss.


Tillbaks till hemsida
 

42. December 2022. Ver 19.5 Deklaration 2023, förbättrad sökfunktion , diverse förbättringar.

41. Februari 2022. Ver 19.0 Deklaration 2022, diverse justeringar.

40. Februari 2021. Ver 18.0 Deklaration 2021, export aktietabellen, diverse justeringar.

39. Januari 2020. Ver 17.5 Deklaration 2020.

38. Juni 2019. Ver 17.0 Lösning på skrivarproblem.

37. April 2019. Ver 16.2 Rapport 18b även för svenska företag.

36. Maj 2019. Ver 16.1 Export av Ägare och aktieinnehav till Excel.

35. Januari 1019. Ver 16.0 Deklaration 2019. Diverse justeringar.

34. Januari 2018. Ver 15.0. Klar för utdelning 2018.

33. Februari 2017. Ver 14.3. Ändring av rapporter vid aktieägare så att inte Återköpskonto syns. Utdelning men inte deklaration kan användas.

32. November 2016. Ver 14.0. Möjlighet att göra återköp av aktier.

31. Juni 2016. Ver 13.0. Möjligheten att deklarera utdelning borttagen från programmet. Detta beror främst på Skatteverkets upprepade ändringar av såväl deklarationsblanketter som den elektroniska deklarationen men också på ett bristande intresse att deklarera med programmet .

30. Januari 2016. Ver 12.5. Klar för deklaration 2016 men bara på papper då Skatteverket gjort om den elektroniska deklarationen.

29. Januari 2015. Ver 12.0. Klar för deklaration 2015.

28. Mars 2014. Ver 11.0. Anpassning till 65 bits datorer. Helt ny säkerhetskopiering. Avräkningsnotor kan skrivas ut.

27. Mars 2013. Ver 10.2 av aktieboken är klar. Helt ny sökfunktion av aktieägare så att den görs live. Programmet optimerat för stora bildskärmar. Ny sökfunktion av historiken så att alla frågor lätt ska kunna besvaras om det kommer frågor från styrelsen eller Skatteverket. Detta är sannolikt en version som kommer att klara sig länge utan uppdatering och som alla borde skaffa.

26. Januari 2012. Ver 9.0 av aktieboken. Klar för deklaration 2012. Export av röstlängen till excel så att den kan användas vid bolagsstämman.

25. April 2011. Ver 8.1 av aktieboken. Delning av aktiebrev ändrad så att aktienr alltid kommer i nummerordning utan luckor. Ny sökfunktion för att snabbt hitta en aktieägare. Ett flertal rapporter ändrade. Förenklat ägarbyte. Olika valutor kan användas. Kvotvärdet ändrat så att fler decimaler syns. Optimering av start av bolag så att programmet är betydligt snabbare.

24. Januari 2011. Ver. 7.0 av aktieboken. Klar för deklaration 2011.

23. September 2010. Ver. 6.5 av aktieboken. Nya rapporter med bl a ägarlistor för många aktieägare och aktuell aktiebok, justeringmöjlighet i aktieköpstabellen, förbättrad lösenordinloggning, förbättringar enligt önskemål och diverse korrigeringar.

22. Januari 2010. Ver. 6.0 av aktieboken. Klar för deklaration 2010. Klar för Windows 7. Diverse korrigeringar. Rapport för utdelning kan sorteras, instruktion för utdelning, utdelning förenklad dvs felmöjlighet borttagen.

21. Januari 2009. Aktieägare och aktieinnehav kan visas vid vilken äldre tidpunkt som helst. Fler adressfält för aktieägare. Klar för deklaration 2009. (Skatteverket har gjort omfattande ändringar för deklaration av utdelningar.) Möjlighet att återställa (ångra) efter t ex split eller emission. Deklaration av kupongskatt med en procentnivå för utländska aktieägare införd. Spärr mot felaktiga personnummer. Förbättrad underhållsfunktion.

20. December 2007. Version 4.0 av Aktieboken. Korrigering utdelning.Aktieägare kan vara född 2000. Obegränsat antal delningar av ett aktiebrev. Register för funktionärer. Flera ny rapporter. Klar för Vista. Klar för deklaration 2008. Sökväg för installation av ny licens kan väljas. Gamla småskavanker rättade. Teckningslista för nyemission.

19. December 2006. Version 3.5 av Aktieboken klar. Den nya versionen innehåller förutom att några buggar tagits bort en rad förändringar. Bland annat har alla önskemål tillgodosetts med nya funktioner, nya rapporter, osv.

En efterlängtad nyhet är att säkerhetskopiorna nu kan placeras var man vill. Det är bara att ange sökvägen till t ex ett USB-minne eller annan hårddisk. Klar för deklaration 2007. Förbättrad funktion för ägarbyten. Förbättrad export av aktieägare. Ny rapport för aktier. Noteringsfält för t ex pantsatta aktier.

18. Februari 2006. Version 3.3 av Aktieboken klar. Bl a är Aktiebreven ändrade med en anpassning till aktiebolagslagen och att signaturer nu kan skannas in så att styrelsen inte behöver skriva på varje aktiebrev.
17. December 2005. Sandödata presenterar nytt program. Veteranfordonsregitret. Programmet är speciellt anpassat för Veteranklubbar för gamla bilar, MC m. fl.
16. November 2005. Sandödata sponsrar konsert på Vasateatern den 21/12 2005 med den amerikanska trumpetaren Clark Terry
15. Oktober 2005. Version 3.0 av Aktieboken klar och anpassad för nya Aktiebolagslagen och med nya användbara funktioner.
14. Maj 2005. Version 2.1 av Aktieboken klar.
13. Oktober 2004. AnkorSafe presenterad i tidningen Praktiskt Båtägande.
12. Oktober 2004. Version 2.0 av Föreningsregistret klar.
11. Juli 2004. Version 2.0 av Aktieboken klar.
10. Mars 2004. Version 1.5 av Föreningsregistret klar.
9. Mars 2004. AnkorSafe presenterad i Båtnytt och På kryss
8. Mars 2004. Version 1.7 av Aktieboken klar.
7. September 2003. Tillverkning av AnkorSafe inledd
6. Juni 2003. Patent beviljat för förtöjningsanordning.
5. Juni 2002. Prototyp klar till förtöjningsanordning. Tillverkning startar efter sommaren.
4. 2001. Patentansökan rörande förtöjningsanordning för jollar inlämnad.
3. Föreningsregistret färdigt.
2. Aktieboken färdig.
1. Testversion av föreningsregistret ute.


  Download the Adobe Acrobat Reader from Adobe's web.