Sandödata Föreningsregistret 1.5Version 1.5 av Sandödata's program föreningsregistret är nu färdigt.

Förutom alla de de många speciella funktionerna, som fanns sedan tidigare, har förutom att rätta en del mindre buggar har några speciella funktioner tillkommit.

Nu kan man lagra alla kontakter som press, andra föreningar, myndighetspersoner osv i ett speciellt register.

Man kan också skriva ut unika medlemskort till varje medlem som betalt medlemsavgiften som därmed blir en värdehandling..

Importfunktionen för gamla register har förbättrats ytterligare.

Programmet håller också reda på vilka som har e-post och skriver ut adressetiketter till de som skaknar e-post och exporterar de övriga som får e-post. Detta spar mycket pengar.

En funktion har tillkommit som gör det lätt att uppdatera ett visst register om det är olika personer som håller reda på olika delar. Kassören kan ge de senaste betalningarna till Ordföranden som kan uppdatera detta register utan att andra rättningar som han gjort förstörs. Kom bara ihåg att det är många som ska ha programmet installerat så behövs det flera licenser.

Läs Användarhandledningen som nu ligger på hemsidan.

För mer information hör av er till: sandodata@ahling.se