Sandödata FöreningsregistretSandödata's program föreningsregistret är nu färdigt. Den första versionen har med gott resultat testas av Riksföreningen OsteoPorotiker (ROP).Föreningsregistret ger en mängd fördelar som gör det enklare att hålla reda på medlemmarna, skicka ut kallelser, göra medlemsmatrikel osv.För mer information hör av er till: sandodata@ahling.se