Sandödata AktiebokenSandödata's program aktieboken är nu färdigt.Alla aktiebolag har enligt Aktiebolagslagen skyldighet att föra en aktiebok över de juridiska eller fysiska personer, som äger aktier i bolaget.

Denna aktiebok ska föras och förvaras så att den på anmaning kan visas upp.Sandödata Aktieboken är framtagen för att göra det enkelt att föra en aktiebok. Även om det i mindre bolag inte sker många förändringar i

aktieinnehaven så sker det ofta adressförändringar och liknande. Det är också bra att ha aktuella adresslappar när information eller kallelser

ska skickas ut. Från programmet kan också export av aktieboken göras om bolaget i framtiden växer och ska noteras och registreras av Euroclear.För mer information hör av er till: sandodata@ahling.se