Ahling Consulting AB


Hemsida

Konsultverksamhet inom områdena miljöteknik och avfallsteknik

Vid de flesta industriföretag uppstår olika typer av avfall. Det är viktigt att detta avfall tas om hand på ett miljömässigt och återvinningsmässigt bra sätt med ett minimum av transporter. Detta är inte samma sak som att det måste skickas till en destruktionsanläggning. Det finns alltid alternativ där avfallet kan komma till nytta inom industrin.

Vi kan erbjuda en omfattande rådgivning inom hela miljöområdet.

Publikationer

Bengt Ahling

Ahling Consulting AB ,
Kontor: Sandövägen 105, 139 50 Värmdö. Tel. 070-727 59 40.
E-post