Ahling Consulting AB - Sandödata


VÄLKOMMEN TILL SANDÖDATA OCH AHLING CONSULTING AB


Sandödata har under 25 år arbetat med att utveckla databasprogram. Det mest omfattande programmet var att utveckla en komplett administration för ett företag som återvinner spillolja. Programmet tar hand om hela kedjan från kundregister, order, produktion och lager till fakturering och kundreskontra och uppföljning med statistik av hela verksamheten.

De flesta senare är specialprogram som täcker ett visst behov men några är generellt användbara bl a

Aktieboken för alla onoterade aktiebolag som vill sköta sin aktiebok enligt aktiebolagslagens krav.Sandövägen 105, 139 50 Värmdö Ring 070-727 59 40