SANDÖDATA - FÖRENINGSREGISTRET

SANDÖDATA - VETERANFORDONSREGISTRET

Två program som gör det enkelt att hålla reda på medlemmarna.

Föreningsregistret är avsett för olika typer av föreningar, som behöver hålla reda på medlemmar och medlemsavgifter.

Veteranfordonsregistret är avsett för veteranklubbar som behöver registrera olika uppgifter om medlemmarnas fordon som bilar eller MC eller andra fordon.

Beställning och registrering

Skäl att köpa Veteranfordonsregistret

Föreningsregistret ger en mängd fördelar som gör det enklare att hålla reda på medlemmarna, skicka ut kallelser, göra medlemsmatrikel osv.


Frekventa frågor - FAQ

Registrering

Sandödata - Ahling Consulting AB, Sandövägen 105, 139 50 Värmdö.

E-post: E-post.>