Ahling Consulting AB


Hemsida

Utveckling av databasprogram

Sandödata

De viktigaste programmen som Sandödata har utvecklat är Sandödata Aktieboken och Föreningsregistret.

Sandödata Aktieboken är ett dataprogram framtagen för att sköta allt som rör aktieboken. En aktiebok som t.o.m sköter utdelningen. Den räknar ut hur mycket var och en ska ha, räknar ut ev. skatt, skriver ut och skickar kontrolluppgifter till Skatteverket på papper eller elektroniskt. Redan med ett par aktieägare har ni sparat in kostnaden för aktieboken.

Föreningsregistret är avsett för olika typer av föreningar, som behöver hålla reda på medlemmar och medlemsavgifter. Främst är det utvecklat för riksföreningar med olika länsförbund

Bengt Ahling
Ahling Consulting AB ,
Kontor: Sandövägen 105, 139 50 Värmdö. Tel. 070-727 59 40.
E-post