Samling av företagslitteratur med företagshistoria och industrihistoria


Den här sidan är ett register till den samling av antikvarisk företagslitteratur som delvis kommer att avyttras. Böckerna utgör en omfattande samling av svensk företagshistoria och industrihistoria. Här finns böcker som berör ett mycket stort antal av våra mest framstående svenska företag och organisationer. 


Bokregistret är överfört från kortregister till Adobe Acrobat filformat. För att läsa registret måste Du om Du inte redan har Adobe reader i datorn som kostnadsfritt kan hämtas.

Bokförteckning i bokstavsordning per företag:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S1 S2 T U VW X Y Z Å Ä Ö

(Observera att de priser, som står angivna på några ställen inte är försäljningspriser utan inköpspriser för 50 - 60 år sedan.)

Företagsförteckning


Om Du vill köpa någon av böckerna i registret kontakta:

Bengt Ahling

Vintertullstorget 30 1tr

116 43 STOCKHOLM

telefon:

E-mail E-post


Senast uppdaterad 2019-05-26


  
Förteckning över företag och personer i samlingen

Bokförteckning

ABB; *) AGA; *) Otto Aldag; Alnarpsinstitutet; Bertil Almgren (Bryggerindustri); *) Avesta Jernverks AB; *) Asfalt Aktiebolaget; *) AB Atlas Diesel; ASEA, Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget (se även Sigfrid Edström);

*) Backa-Hosjö AB; *) BAHCO; *) Barnängen Tekniska Fabrikers AB; Bayer I.G. Farbenindustrie A-G; AB Wilh Becker; *)Bendix Josephson & Co AB; G&L Beijer AB; *) AB Berol-Produkter; Hilding Bergström (Kolningslaboratoriet); *) Billeruds AB; *) AB Billingsfors-Långed; *) Björneborgs Bruk; AB Bofors Nobelkrut; AB Bofors; Boliden AB; Emil R Boman AB; *) Bollnäs Nya Bryggeri AB; *) AB Bolinder-Munktell/Bolinders Fabriks AB; *) Albert Bonniers Förlag AB; Brukskoncernen Aktiebolag Fagersta; Bultfabriks AB Hallstahammar; *) Matts Bäckström; *) AB Arvid Böhlmarks Lampfabrik;

*) Carlsberg Bryggerierna; AB; *) D Carnegie & Co; *) Amanda Christensen AB; Cementa AB; *) Chuit Naef & Co Firmenich & Co; *) Gustaf Clemensson; Cloetta; *) F J Collin A-G; *) Croda Limited;

Dagens Nyheter; DN; (Se även Rudolf Wall) *) Defibrator; Degerfors Järnverk; *) Drags AB Yllefabrik; *) Djupafors Fabriks AB; Fastighets AB Drott; Du Pont;

*) Eds Cellulosafabriks AB; Bröderna Edstrand AB; Sigfrid Edström (ASEA); *) Ekman; Ekman & Co AB; *) AB K A Ekström & Son; AB A. Ekströms Maskinaffär; *) Elektrokemiska AB (EKA); *)Elektrovärme-Institutet; *) Engelsbergs Bruk; Vict Th Engwall & Co Kommanditbolag; *) Enso-Gutzeit O.Y.; *) Eriksbergs Mek Verkstad AB; ESSELTE AB; *) Svenska Esso; AB Ethyl; Euroc AB (Se Cementa och Skånska);

*) A W Faber Castell; *)Fagersta Bruks AB; *) Farbwerke Hoechst A.G.; *) Fengersfors Bruks AB; AB A.K. Fernströms Granitindustrier; *) Finska Pappersbruksföreningen; *) Finspong; Forsners AB; *) AB Förenade Yllefabrikerna; *) Frövifors Bruks AB; *) AB Färe Armaturfabrik;

*) Henrik Gahns AB; *) AB Garphytte Bruk; Herman Geijer & Co AB; *) L Givaudan & Cie; *) Glyco Products Co Inc.; *) AB Grythyttans Stålmöbler; Grängesberg AB; *) AB Gullhögens Bruk; *) Gustavsfors; *) Gävle Varvs- och Verkstads Nya AB; Gusums Bruks- och Fabriks AB; *) AB Götaverken;

Hakonbolaget; *)Hargs Fabrikers AB; *) AB F.W. Hasselblad & Co; *) AB B.A. Hjort & Co Fläktverkstäderna; Hofors Bruk; Holmens Bomull; *)Holmens Bruks och Fabriks AB; *)Hults Bruks AB; *)Erik Hägglund; *)Hällekis Cementfabrik ( se Cementa); Höganäs Billesholms AB (Höganäs AB);

I.G. Farbenindustri A.G.; *) AB Iggesunds Bruk; Ingenjörsvetenskapsakademin; IVA;

*) AB P. Jansson & Co; *) Jerfeds Mekaniska Verkstad; *)AB C.E. Johansson; Jernkontoret; *) Jönköpings Mekaniska Werkstads AB;

Kalle & Co A-G; *) Karlholms AB; *) AB Karlstads Mek. Werkstad; *) Katrineforsbolagen; *) Kemi Oy; *) Frans o. Carl Kempe; *) AB Klippans Finpappersburk; *) Kockums Jernverks AB; Kockums Mekaniska Verkstads AB; Kolningslaboratoriet; *) Kohlswa Jernverks AB; Kooperativa Förbundet; *) Korsnäs AB; *) Kramfors AB; *) Krångede AB; *)Kvarnindustriföreningen; *) Kylteknisk tidskrift; *) Köpings Mekaniska Verkstads AB;

*) Lars Albin Larsson; *) Albin Motor; *) AB de Lavals Ångturbin; *) Lessebo Aktiebolag; **) Liljeholmens Stearinfabriks AB; *) Limmareds Glasbruk; *) Lindells Vågfabriks AB; *)C. Ljungdahls Handels & Fabriks AB; LKAB; C.J. Lundbergs Läderfabriks AB; *) Låsfabriks AB;

*) Carl Joh. Malmros; Malmsten & Bergvall, Manufaktur AB i Malmö; **) Marma-Långrörs AB; Etablissements MARTEI-CATALA et Cie; *) Medelpads Industridrama; *) E. Merck Darmstadt; *) Mo och Domsjö AB; *) Munksjö AB; Kungl. Mynt och Justeringsverket; *) Mölnlycke Väfveri AB;

Nerlins Foto AB; AB Gotthard Nilsson; Nitroglycerin AB; Harald Nordenson **) Liljeholmens Stearinfabriks AB; Nordisk Transport & Speditions AB; Nordiska Kompaniet; *) Nordiska Maskinfilt AB; AB Nordiska Tubfabriken; *) AB Nordströms Linbanor; *) Norrköpings Bomullsväfveri AB; Norrmalms Livsmedels AB; *) Norsk Hydro-Elektrisk Kvaelstofaktieselskab; *) Nya Asfalt AB; *) AB Nynäs-Petroleum; *) Näfveqvarns Bruk AB;

AB Johan Ohlsson Teknisk Fabrik; *) Oskarströms Linnefabrik; Oulu Oy;

AB Joh. Palmgren Hovsadelmakare; *) Pappersmasseförbundet; *) AB Papyrus; *) Kungl. Patent & Registreringsverket; Perstorp; *) M. Peterson & Son; Pilgrimstads AB; *) AB Pripp & Lyckholm; *) Pukebergs Glasbruk;

*) Ramnäs Bruks AB; Ragnsell AB; *)Reymersholms Gamla Industri AB; *) Rosendahls Fabriker AB; *) Röda Sigillet;

*) Carl Sahlin; *) Sala Silvergruva; Sandvikens Jernverks AB; AB Fabriken Saturnus; *) SCA; *) AB Scharins Söner; *)Schullström & Sjöström Fabriks AB; *) AB Separator; *) Sieverts Kabelverk; Skandinaviska Banken; *) Skandinaviska Jute Spinneri- & Väveri AB; Skultuna Bruk; *) Skanska; *) Skånska Cementaktiebolaget; *) AB Skånska Cementgjuteriet; *) Slite Cement och Kalk AB (se Cementa); Smedjebacken Valsverks AB; Skånska Ättikfabriken AB; *) Sollefteå Bryggeri AB; SPP; Spångsholms Bruks AB; Statens Järnvägar; SSFS; *) AB Statens Skogsindustrier; *) Aug. Stenman AB; AB Stille-Werner; **) Stockholms Borgerskap; *) AB Stockholms Bryggerier; Stockholms EnskildaBank; Stockholms Rederiaktiebolag Svea; **) Stockholms Stads Handtverksförening; *) Stockholms Superfosfat Fabriks AB; *) Stora Kopparbergs Bergslags AB; *)Stora Vika (se Cementa); Storforsverken; *)Stridsberg & Biörck AB Sågbladsfabrik; *) Strömsbergs Bruk; Stöltens & Son AB; *) Gebrüder Sulzer A-G;

*) Sunds AB; *) Sundsvalls Tekn. Förening; *)AB Sundsvalls Verkstäder; Svanströms; Svea-bolaget; *) Svenska Ackumulator AB Jungner; Svenska Chokladfabriks Aktiebolaget; *) Svenska Diamantbergborrnings AB; *)AB Svenska Fläktfabriken; *) Svenska AB Gasaccumulator AGA; Svenska Industribyggen AB; Svenska Jästfabriks Aktiebolaget; AB Svenska Kullagerfabriken SKF; AB Svenska Metallverken; *) Svenska Pappersbruks Föreningen; *) Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen SPCI; *) Svenska Petroleum AB Standard; *) Svenska Aktiebolaget Philips; *) Aktiebolaget Svenska Shell; Svenska Sockerfabriks AB; Svenska Teknologföreningen; AB Svenska Tobaksmonopolet; *)Svenska Turbinfabriks Aktiebolaget Ljungström STAL; Svenska Tändsticks Aktiebolaget; **)Sveriges Handel; **)Sveriges Äldsta Företag; Hakon Swenson (ICA); Södra Sveriges Fiskeriförening;

*) Tammerfors Klädesfabriks AB; *) Kungl. Telegrafverket Televerket; Tempo AB; Tetra Pak AB; *) Friedrich Thörl; *) Rederiaktiebolaget Transatlantic; *)Ackumulator-Fabriks AB Tudor; Tobaksmonopolet;

Uddeholms AB;

Rudolf Wall (DN); *) Wargöns AB; *) Kungl. Vattenfallsstyrelsen; *) Wedevågs Bruks AB; *) Wifstavarfs AB; *) Wikmanshytte Bruks AB; *) Wirsbo Bruk; *) Wulf & Co AB;

*) YFA-Holmens Bomull; *)Yxhults Stenhuggeri AB;

J.P. Åhlén; Åhlén och Holm AB; AB Åkerlund & Rausing;

*)Sjöförsäkringsaktiebolaget Ägir;

*) Ölands Cement AB, (se Cementa AB); *) Örebro Pappersbruks AB; *)Sjöförsäkringsaktiebolaget Öresund; *) AB Överums Bruk;

*) Sålda **) Böcker ej till salu