Anställningar och verksamheter


En kort beskrivning av mina huvudsakliga verksamhetsområden. Se vidare publikationslistan .


In English
1969 -1984 IVL (Institutet för vatten och luftvårdsforskning)
1969 - 1974 Forskningsprojekt inom områdena vattenförorening och limnologi
1974 - 1984 Ansvarig för uppbyggnad av IVL´s verksamhet inom områdena avfall, arbetsmiljö, toxikologi, förbränning samt ansvarig för de kemiska laboratorierna och recipientkontroll-grupperna för vatten och luft.
1977 Initiativtagare och projektledare för ett av de första projekten i världen som började använda avfall som bränsle i cementugnar
1984 - 1994 Cementa AB 

Cementa Miljöteknik AB 

Euroc Recycling AB

1984 - 1986 Miljösamordnare inom Cementa AB. Ensam anställd inom Cementa som arbetade med avfallsfrågor. Tillstånd för avfallsanvändning vid cementfabrikerna.
1986 - 1994 VD och ansvarig för uppbyggnad av Cementa Miljöteknik AB(Euroc Recycling)
1986 Förvärv av AB Skandinaviska Oljecentralen
1987 Svenska Cefyll AB startades
1987 Förvärv av Leto AB inkl. Leto Recycling BV i Holland
1987 Förvärv 50 % av Reci industri AB och Bitoil AB
1990 Förvärv 100 % av Reci och Bitoil
1992 Förvärv av AB Graab-kemi
1993 Förvärv av Stenungsunds slamtjänst AB. 
1994 1994 var vi 130 anställda i Sverige och 60 anställda i Holland
1994 - 2001 Svensk Returindustri AB
1994 Start av bolaget. Ansökning av olika tillstånd utveckling av administrativa datasystem för bolaget
1995 Projektering och byggande av Köpinganläggningen
1995 Start av Köpinganläggningen
1998 Planering av utbyggnad av anläggningen
2000 Sista bokslutet, omsättning 12,7 milj. kronor
2001 Försäljning av Returindustri
2001 -  Ahling Consulting AB - Sandödata
2001 Start av bolaget
2003 Patent för AnkorSafe
2001- Utveckling av Föreningsregistret, Veteranbilregistret och Aktieboken

 Återgå till Innehållsförteckning


Senast uppdaterad 2011-03-11 av Bengt Ahling