Publications regarding occupational environment published at IVL


Back to publications

Download the Adobe Acrobat Reader from Adobe's web .

REFERENCE LlST - Bengt Ahling


Occupational environment

1. Oljedimma - Ett arbetsmiljöproblem. IVL-konferensen 1977 IVL-publ. B 347:15.

2. Inre och yttre miljö - två problemområden med många beröringspunkter SPCI:s årsmöte 1977. Svensk Papperstidning 80 (1977) 415-416.

3. Branschanalys av tvätteriernas arbetsmiljö. IVL-publ. B 424 (1978).

4. Mätning av exponeringsrisker för kemikalier vid pappersbruk. IVL-publ. B 427 (1978).

5. Exponering för kemikalier och mikroorganismer vid pappersbruk. IVL-publ. B 714 (1982).

6. Arbetsmiljörisker inom massa- och pappersindustrin. IVL-publ. B 715 (1982).