Publications regarding limnologi and general environment published at IVL


Back to publications

Download the Adobe Acrobat Reader from Adobe's webREFERENSLISTA - Bengt Ahling

(Limnology and general environmental reports) Vattenvård - Allmän miljövård


1. Ahling, B & Jernelöv, A. Pentaklor- och Tribromfenols omsättning och persistens i akvatiska ekosystem. IVL-rapport oktober 1969.

2. Jernelöv, A & Ahling, B. Kvicksilverhalter i Mörrumsån och Pukaviksbukten. IVL-publ. B 68. feb. 1970.

3. Ahling, B. Undersökning av fosforomsättningen i ett akvatiskt system. IVL-publ. B 74. maj 1970.

4. Ahling, B. Undersökning av sulfitavloppsvattens effekter på recipienten Glafsfjorden för senare studium av tillfriskningsförloppet. Svensk Papperstidning 73. 13-14 (1970) 430-34.

5. Ahling, B. Observations on the recovery process in a lake which had earlier received waste water from an ore-dressing plant. Proc. Int. Symp. on water Pollution Control in cold climates. Alaska July 22-24. 1970.

6. Ahling, B. Tillfriskningsförloppet av den skogsindustriellt förorenade Glafsfjorden fysikalisk-kemiska förhållanden. IVL-publ. B 88. december 1970.

7. Ahling, B & Jensen, S. Reversed Liquid-Liquid Partition in Determination of Polychlorinated Biphenyl (PCB) and chlorinated pesticides in water. Anal. chem. 542 (1970)1483-86.

8. Ahling, B. Tillfriskningsförloppet av den skogsindustriellt förorenade Glafsfjorden fysikalisk-kemiska förhållanden. Sv. Papperstidning 754. 9 (1971)271-6.

9. Ahling, B & Jernelöv. A. Växtbekämpning med gräskarp i Ösbysjön. Weed control with Grass carp in Lake Ösbysjön. IVL-publ. B 94 and B 94a. Feb. 1971.

10. Ahling, B & Jernelöv, A. Växtbekämpning med Gräskarp Ösbysjön. Vatten 2 (1971)253-654.

11. Ahling, B. Fortsatta försök att bekämpa växter med Gräskarp i Ösbysjön. IVL-publ. B 123. juni 1972.

12. Ahling, B & Beijer. K. Undersökning av eventuell bildning av fluorerade kolväten vid tillverkning av aluminium genom elektrolys. IVL-publ. B 1540. dec 1972.

13. Ahling, B. Gräskarpsförsöket i Ösbysjön 1972. IVL-publ. B 143. dec 1972.

14. Ahling, B & Råghall. P. Fosforreduktion med aluminiumsulfat i Grängesbergsviken av Södra Hörken, IVL-publ. B 153. mars 1973.

15. Ahling, B. Manual on methods of safe storage. Transport and Destruction/Recovery of organomercurials and Mercury contaminated Waste. WHO report from a working group 29 Oct - 2 Nov. 1973.

16. Ahling, B. Försök att decimera vegetationen i Sötvattensdammen i Oxelösund. IVL-publ. B 158. juni 1973.

17. Ahling, B. Makrofytreduktion med biologiska metoder. IVL-publ. B 236. mars 1975 - Nordforsk. Publ. 1975:1

18. Ahling, B. Tillfriskningsförloppet av den skogsindustriellt. förorenade Glafsfjorden - Biologiska förhållanden. IVL-publ. B 213 okt, 1974.

19. Ahling, B & Martin AL. Manual för odling av gräskarp. IVL-publ. B 228 mars 1975.

20. Ahling, B. Uppföljning av gräskarpsförsöket i Ösbysjön under 1973 och 1974. IVL-publ B 232 1975.

21. Ahling, B & Landner L. Inventering av områden Stockholms läns skärgård som bör särbehandlas vid utsläpp av olja. Rapport för kustbevakningen.

22. Ahling, B. Tillfriskning av Bålsjön. Fysikaliska och kemiska parametrar under tiden 1968 - 1971. IVL-publ. B 291. maj 1976.

23. Jernelöv, A., Martin, AL & Ahling, B. Gräskarp - tusenbrödrabestånd av aborre. IVL-publ B 330 1977

24. Ahling, B. Utvärdering av gräskarpsförsöket i Ösbysjön. IVL-publ B 468 1978

25. Ahling, B. Undersökning av sjöar i Hedemoratrakten, IVL-publ. B 562 (1980).


E-post