SANDÖDATA AKTIEBOKEN

Beställning och priser

Om ni inte använder Firefox vid beställning så får ni tyvärr ett felmeddelande om att inte autofyll är aktiverat för att det ska vara så.

Det är bara att bortse från det.

Det kan även saknas å, ä och ö. Bortse från det. Vi förstår ändå.

Bildspel

Sandödata Aktieboken är ett aktieboksprogram som i 20 år enkelt och säkert har skött allt som rör aktieboken för onoterade bolag enligt Aktiebolagslagens krav.

Under åren har flera av våra nöjda kundföretag blivit noterade på Stockholmsbörsen. Innan noteringen skötte de t o m egen handel genom Aktieboken.

I jämförelse med att ha aktieboken på nätet har ni egen kontroll och uppgifterna kan inte plötsligt försvinna och att aktieboken följer aktiebolagslagen. Dessutom har ni inga årliga licensavgifter som med åren blir mycket pengar. Prova gärna! Det kostar ingenting. Anmäl er under Beställning.

  • Programmet kan skriva ut aktuell och historisk aktiebok, röstlängd, avräkningsnotor och alla andra rapporter ni behöver. Om ni utfärdar aktiebrev kan ni skriva ut egna aktiebrev av olika typer.
  • Nyemission, fondemission och split görs helt automatiskt.
  • En säker aktiebok där ni har egen kontroll av era uppgifter.
  • Import av ert gamla register.
  • Har ni flera bolag kan ni ha det i samma program. Ett företag och Övningsbolag ingår och ett obegränsat antal bolag går att utöka aktieboken med.
  • Om ni har olika aktieslag så vet ni alltid hur många aktier och röster varje aktieägare har och kan skriva ut en röstlängd.
  • Om ni ska göra återköp av aktier kan detta skötas i programmet.
  • Om ni har gjort en utdelning kan programmet göra deklarationen och skriva ut kontrolluppgifterna
  • Från programmet kan också aktieboken exporteras om bolaget i framtiden växer och ska noteras vilket flera av våra kundföretag har gjort.

Läs även Användarhandledningen för Sandödata Aktieboken, som också finns i programmet, så ser ni i detalj vilka funktioner som finns.

Snabbinstruktion för att snabbt komma igång med programmet.

Information för utskrift

Skicka en fråga eller ring 070-727 59 40